VATTEN ÄR DITT VIKTIGASTE LIVSMEDEL

Tjänster – Dala Brunnsborrning AB

Vattenborrning

Vid anläggning av en vattenbrunn är det många aspekter som måste vägas in när man väljer placering av brunnen. Med min kunskap och erfarenhet gör jag en professionell bedömning av de aspekterna och tar sedan ansvar för att borrningen, dimensioneringen och installationen av brunnen utförs fackmannamässigt.

Energiborrning

En modern, effektiv värmepump ansluten till en energibrunn, kan ofta mer än halvera energikostnaden för ett hushåll jämfört med t.ex. olja eller el.

Jag har lång erfarenhet av att borra för bergvärme och kan också förmedla kontakt med en VVS-installatör som tar hand om installationen av värmepumpen.

Dala Brunnsborrning AB | Prästgårdsvägen 1 | 790 20 Grycksbo
Mobil: 073-182 13 42 | E-post: info@dalabrunnsborrning.se